Välkommen på Hemslöjdens dag 3:e September 2016!

Pukeberg, Nybro kl 10-15. Materialloppis och försäljning av ull. Verkstäder: feststänger,
nåldynor, spinning och stickning. Föreläsning: ”Kritisk design för hållbar konsumtion”,
Kristina Schultz kl 13-14. Dräktrådgivning – folkdräkt, Mary Bjerstedt.
Kontakt Hemslöjdsföreningen 0481-167 50
Affisch m verktyg Hemslöjdens dag hela länet 2016 A4